Går du rundt og er en rigtig klogeåge….

Siden her handler om stort og småt om det at gå rundt at være klog – dvs. klogere end de fleste. Nærmest så du kan undvære hovedet….

At være klog
Det at være klog har mange ansigter og nogen går rundt og er rigtig klog ude at vide det. Der kommer løbende flere beskrivelser:

 • Høj intelligens
 • Høj IQ
 • Kløgtig
 • Talentfuld
 • Begavet
 • Gifted (adult)

 

Der er ikke sat en grænse, som hos Mensa. For siden handler ikke om IQ, da en intelligenskvotient både er en snak om noget og ingenting. Høj IQ – ja, så er vi igang.

Men hvad så med alle intelligenserne som Howard Gardners 7, æh 8, nej nu 9 intelligenser. Kort sagt. Vi er jo ikke i mål med en høj IQ, men det skader heller ikke.

Det Howard sludrer om, når han taler om de 9 intelligenser, er

 1. 1. Logisk/matematisk intelligens – du er god til tal og talsystemet.
  2. Lingvistisk intelligens – du er forstår og udtrykker dig godt igennem ord og sprog.
  3. Visuel/Rumlig intelligens – du er god til at opfatte, det du ser korrekt.
  4. Kropslig/Kinæstetisk intelligens: Hvis du er god til sport, har du sandsynlig en stærk kinæstetisk intelligens.
  5. Musikalsk intelligens: Hvis du er en musikalske person, lærer du bedst gennem aktiv lytning, baggrundsmusik, remser og sange.
  6. Interpersonel intelligens – du er god til at forstå, hvilket humør andre er i. På jysk: Empati
  7. Intrapersonel intelligens – du er god til at lytte til dig selv, og forstå og handle ud fra dine følelser og tanker. På jysk: Du handler i overensstemmelse med din sjæl og natur
  8. Naturalistisk intelligens: Du er glad for naturoplevelser, dyr mv.
  9. Eksistentielle intelligens: Evnen til at forholde sig til livets store spørgsmål og handle i overensstemmelse med eksistentielle og åndelige værdier.